Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
AĐộiTrậnThắngHòaBạiHSĐiểm5 trận gần nhất
1{关键字}Mexico321047H T T
2{关键字}El Salvador320136T T B
3{关键字}Trinidad and Tobago3021-22H B H
4{关键字}Guatemala3012-51B B H
BĐộiTrậnThắngHòaBạiHSĐiểm5 trận gần nhất
1{关键字}Mỹ330079T T T
2{关键字}Canada320156T T B
3{关键字}Haiti3102-33B B T
4{关键字}Martinique3003-90B B B
CĐộiTrậnThắngHòaBạiHSĐiểm5 trận gần nhất
1{关键字}Costa Rica330049T T T
2{关键字}Jamaica320126T T B
3{关键字}Suriname3102-23B B T
4{关键字}Guadeloupe3003-40B B B
DĐộiTrậnThắngHòaBạiHSĐiểm5 trận gần nhất
1{关键字}Qatar321067H T T
2{关键字}Honduras320136T T B
3{关键字}Panama311104H B
4{关键字}Grenada3003-90B B
  • T Thắng
  • H Hòa
  • B Bại

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào