Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 27/07 CK
Vancouver Whitecaps {关键字}

1 - 1

{关键字} Toronto FC
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 5-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/06 BK
Vancouver Whitecaps {关键字}

2 - 1

{关键字} York United FC
H1: 0-0
FT - 23/06 BK
Toronto FC {关键字}

4 - 0

{关键字} CF Montreal
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 05/06 CK
Forge FC {关键字}

1 - 1

{关键字} Toronto FC
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-5

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/05 TK
Cavalry FC {关键字}

1 - 1

{关键字} Vancouver Whitecaps
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-5
FT - 26/05 TK
CF Montreal {关键字}

3 - 0

{关键字} Forge FC
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/05 TK
Pacific FC {关键字}

2 - 2

{关键字} York United FC
H1: 1-2 | HP: 0-0 | Pen: 3-4
FT - 25/05 TK
HFX Wanderers FC {关键字}

1 - 2

{关键字} Toronto FC
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 12/05 1
Vancouver Whitecaps {关键字}

2 - 0

{关键字} Valour FC
H1: 2-0
FT - 12/05 1
Forge FC {关键字}

2 - 0

{关键字} Mont-Royal Outremont
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/05 1
Cavalry FC {关键字}

2 - 1

{关键字} FC Edmonton
H1: 2-0
FT - 11/05 1
Guelph United {关键字}

0 - 2

{关键字} HFX Wanderers FC
H1: 0-1
FT - 11/05 1
Atletico Ottawa {关键字}

1 - 1

{关键字} York United FC
H1: 0-1 | HP: 0-0 | Pen: 6-7

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 22/11 1
CF Montreal {关键字}

1 - 0

{关键字} Toronto FC
FT - 22/11 CK
CF Montreal {关键字}

1 - 0

{关键字} Toronto FC
01:00 - 22/11 CK
Toronto FC {关键字}

vs

{关键字} CF Montreal
FT - 22/11 CK
CF Montreal {关键字}

1 - 0

{关键字} Toronto FC
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/11 BK
Toronto FC {关键字}

2 - 1

{关键字} Pacific FC
FT - 04/11 BK
Toronto FC {关键字}

2 - 1

{关键字} Pacific FC
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 28/10 BK
Forge FC {关键字}

0 - 0

{关键字} CF Montreal
FT - 28/10 BK
Forge FC {关键字}

0 - 0

{关键字} CF Montreal
H1: 0-0
06:30 - 28/10 BK
CF Montreal {关键字}

vs

{关键字} Forge FC

Hoãn

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

03:00 - 29/09 BK
Pacific FC {关键字}

vs

{关键字} Toronto FC

Hoãn

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/09 TK
Cavalry FC {关键字}

0 - 1

{关键字} Pacific FC
FT - 23/09 TK
Cavalry FC {关键字}

0 - 1

{关键字} Pacific FC
H1: 0-1
FT - 23/09 TK
Toronto FC {关键字}

4 - 0

{关键字} York United FC
FT - 23/09 TK
Toronto FC {关键字}

4 - 0

{关键字} York United FC
H1: 2-0
FT - 23/09 TK
HFX Wanderers FC {关键字}

1 - 3

{关键字} CF Montreal
FT - 23/09 TK
HFX Wanderers FC {关键字}

1 - 3

{关键字} CF Montreal
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 16/09 TK
Forge FC {关键字}

2 - 1

{关键字} Valour FC

Trực tiếp bóng đá

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nàoTin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào