Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 17/11 Bảng D

1 - 0

{关键字} Bờ Biển Ngà
H1: 1-0
FT - 17/11 Bảng I

3 - 0

{关键字} Guinea
H1: 2-0
FT - 17/11 Bảng B
Mauritania {关键字}

1 - 1

{关键字} Equatorial Guinea
H1: 1-0
FT - 17/11 Bảng B

3 - 1

{关键字} Zambia
H1: 3-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

25' - 16/11 Bảng C {关键字}
Central African Republic {关键字}

0 - 0

{关键字} Liberia
H1: 0-0
FT - 16/11 Bảng A
Algeria {关键字}

2 - 2

{关键字} Burkina Faso
H1: 1-1
FT - 16/11 Bảng C
Nigeria {关键字}

1 - 1

{关键字} Cape Verde
H1: 1-1
FT - 16/11 Bảng C
Liberia {关键字}

3 - 1

{关键字} Central African Republic
H1: 2-0
FT - 16/11 Bảng D
Mozambique {关键字}

1 - 0

{关键字} Malawi
H1: 0-0
FT - 16/11 Bảng F

2 - 1

{关键字} Gabon 1
H1: 1-0
FT - 16/11 Bảng F
Libya {关键字}

1 - 1

{关键字} Angola
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/11 Bảng I
Guinea-Bissau {关键字}

0 - 0

{关键字} Sudan
H1: 0-0
FT - 15/11 Bảng A
Niger {关键字}

7 - 2

{关键字} Djibouti
H1: 2-1
FT - 15/11 Bảng H
Namibia {关键字}

0 - 1

{关键字} Togo
H1: 0-0
FT - 15/11 Bảng E
Kenya {关键字}

2 - 1

{关键字} Rwanda
H1: 2-0
FT - 15/11 Bảng H

2 - 0

{关键字} Congo
H1: 2-0
FT - 15/11 Bảng G

1 - 0

{关键字} South Africa
H1: 1-0
FT - 15/11 Bảng G

1 - 0

{关键字} South Africa

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 14/11 Bảng E
Mali {关键字}

1 - 0

{关键字} Uganda
H1: 1-0
FT - 14/11 Bảng G
Zimbabwe {关键字}

1 - 1

{关键字} Ethiopia
H1: 1-0
FT - 14/11 Bảng J
Madagascar {关键字} 1

1 - 1

{关键字} Tanzania
H1: 0-1
FT - 14/11 Bảng J
DR Congo {关键字}

2 - 0

{关键字} Benin
H1: 1-0
FT - 14/11 Bảng D
Bờ Biển Ngà {关键字}

3 - 0

{关键字} Mozambique
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 13/11 Bảng C
Cape Verde {关键字}

2 - 1

{关键字} Central African Republic
H1: 0-1
FT - 13/11 Bảng B
Equatorial Guinea {关键字}

1 - 0

H1: 0-0
FT - 13/11 Bảng C
Liberia {关键字}

0 - 2

{关键字} Nigeria
H1: 0-1
FT - 13/11 Bảng D
Malawi {关键字} 1

0 - 4

H1: 0-2
FT - 13/11 Bảng B
Zambia {关键字}

4 - 0

{关键字} Mauritania
H1: 3-0
FT - 13/11 Bảng F
Angola {关键字}

2 - 2

H1: 2-1
FT - 13/11 Bảng I
Sudan {关键字}

0 - 3

H1: 0-1

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào