Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 19

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/07 19
Universitario de Deportes {关键字}

1 - 0

{关键字} CD UT Cajamarca
H1: 0-0
FT - 04/07 19
Alianza Atletico {关键字} 1

0 - 0

{关键字} FBC Melgar 1
H1: 0-0
FT - 04/07 19
Asociacion Deportiva Tarma {关键字}

1 - 1

{关键字} Alianza Lima
H1: 0-0
FT - 04/07 19
Sport Boys {关键字} 1

2 - 3

{关键字} Sport Huancayo
H1: 1-1
FT - 04/07 19
Carlos A. Mannucci {关键字}

1 - 3

{关键字} Sporting Cristal
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 03/07 19
Binacional {关键字}

3 - 0

{关键字} Carlos Stein
H1: 3-0
FT - 03/07 19
Cienciano {关键字}

5 - 3

{关键字} Universidad San Martin
H1: 2-2
FT - 03/07 19
Deportivo Municipal {关键字} 1

1 - 4

{关键字} Universidad Cesar Vallejo
H1: 0-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 02/07 19
Ayacucho FC {关键字} 2

1 - 2

{关键字} Academia Cantolao
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 28/06 18
Universidad San Martin {关键字}

1 - 1

{关键字} Deportivo Municipal 1
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 27/06 18
Alianza Lima {关键字}

2 - 0

{关键字} Ayacucho FC
H1: 0-0
FT - 27/06 18
Sport Huancayo {关键字}

2 - 0

{关键字} Universitario de Deportes
H1: 1-0
FT - 27/06 18
Universidad Cesar Vallejo {关键字}

4 - 0

{关键字} Binacional
H1: 1-0
FT - 27/06 18
Carlos Stein {关键字}

2 - 2

{关键字} Cienciano
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/06 18
Academia Cantolao {关键字}

3 - 0

{关键字} Asociacion Deportiva Tarma
H1: 1-0
FT - 26/06 18
Sporting Cristal {关键字}

1 - 0

{关键字} Alianza Atletico
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/06 18
FBC Melgar {关键字}

1 - 0

{关键字} Atletico Grau
H1: 1-0
FT - 25/06 18
CD UT Cajamarca {关键字}

1 - 2

{关键字} Carlos A. Mannucci
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 21/06 17
Ayacucho FC {关键字}

1 - 1

{关键字} Sport Huancayo 1
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 20/06 17
Binacional {关键字}

1 - 0

{关键字} Alianza Lima 1
H1: 0-0
FT - 20/06 17
Asociacion Deportiva Tarma {关键字}

1 - 2

{关键字} CD UT Cajamarca
H1: 0-0
FT - 20/06 17
Alianza Atletico {关键字} 1

0 - 0

{关键字} Carlos A. Mannucci
H1: 0-0
FT - 20/06 17
Atletico Grau {关键字}

0 - 2

{关键字} Sporting Cristal
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/06 17
Sport Boys {关键字}

0 - 1

{关键字} FBC Melgar
H1: 0-0
FT - 19/06 17
Universidad Cesar Vallejo {关键字}

2 - 0

{关键字} Universidad San Martin
H1: 1-0
FT - 19/06 17
Cienciano {关键字}

1 - 0

{关键字} Academia Cantolao 1
H1: 0-0
FT - 19/06 17
Deportivo Municipal {关键字}

1 - 1

{关键字} Carlos Stein
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/06 8
Sport Huancayo {关键字}

2 - 0

{关键字} Alianza Lima
H1: 0-0
FT - 06/06 16
Sporting Cristal {关键字}

3 - 0

{关键字} Sport Boys
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 01/06 16
CD UT Cajamarca {关键字}

2 - 0

{关键字} Binacional
H1: 0-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào