Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vòng đấu hiện tại: Vòng 15

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/05 15
Atletico FC {关键字}

0 - 2

{关键字} Chico FC
H1: 0-2
FT - 04/05 15
Atletico Huila {关键字}

0 - 0

{关键字} Tigres FC
H1: 0-0
FT - 04/05 15
Barranquilla FC {关键字}

0 - 1

{关键字} Fortaleza FC
H1: 0-0
FT - 04/05 15
Bogota FC {关键字}

0 - 1

{关键字} Llaneros FC
H1: 0-1
FT - 04/05 15
Leones {关键字}

0 - 0

{关键字} Deportes Quindio
H1: 0-0
FT - 04/05 15
Real Cartagena {关键字}

1 - 2

{关键字} Valledupar 1
H1: 0-1
FT - 04/05 15
Real San Andres {关键字}

1 - 1

{关键字} Boca Juniors de Cali
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/04 14
Chico FC {关键字}

2 - 1

{关键字} Real San Andres
H1: 1-1
FT - 26/04 14
Boca Juniors de Cali {关键字}

1 - 2

{关键字} Real Cartagena
H1: 0-2
FT - 26/04 14
Tigres FC {关键字}

2 - 0

{关键字} Barranquilla FC
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/04 14
Valledupar {关键字}

1 - 0

{关键字} Atletico Huila
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/04 14
Llaneros FC {关键字}

1 - 0

{关键字} Leones
H1: 1-0
FT - 24/04 14
Orsomarso {关键字}

1 - 1

{关键字} Bogota FC
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/04 14
Deportes Quindio {关键字} 1

1 - 0

{关键字} Atletico FC 1
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 20/04 13
Real Cartagena {关键字}

3 - 1

{关键字} Chico FC 1
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/04 13
Leones {关键字}

3 - 1

{关键字} Orsomarso
H1: 2-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/04 13
Atletico Huila {关键字} 1

2 - 0

{关键字} Boca Juniors de Cali
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 17/04 13
Barranquilla FC {关键字}

1 - 1

{关键字} Valledupar
H1: 0-0
FT - 17/04 13
Real San Andres {关键字}

0 - 1

{关键字} Deportes Quindio
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 16/04 13
Fortaleza FC {关键字}

1 - 2

{关键字} Tigres FC
H1: 0-0
FT - 16/04 13
Atletico FC {关键字}

1 - 3

{关键字} Llaneros FC
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 13/04 12
Deportes Quindio {关键字}

5 - 0

{关键字} Real Cartagena
H1: 3-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 12/04 12
Boca Juniors de Cali {关键字}

0 - 0

{关键字} Barranquilla FC
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/04 12
Llaneros FC {关键字}

2 - 2

{关键字} Real San Andres
H1: 2-2
FT - 11/04 12
Orsomarso {关键字}

1 - 0

{关键字} Atletico FC
H1: 1-0
FT - 11/04 12
Valledupar {关键字}

1 - 1

{关键字} Fortaleza FC
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 10/04 12
Bogota FC {关键字}

1 - 0

{关键字} Leones

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 09/04 12
Chico FC {关键字}

1 - 0

{关键字} Atletico Huila

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/04 9
Barranquilla FC {关键字}

1 - 2

{关键字} Llaneros FC
H1: 0-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/04 11
Atletico FC {关键字} 1

3 - 1

{关键字} Bogota FC
H1: 2-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào