Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/07 CK

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 10/07 Giải ba
Colombia {关键字}

3 - 2

{关键字} Peru
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/07 BK

1 - 1

{关键字} Colombia
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/07 BK

1 - 0

{关键字} Peru
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/07 TK
FT - 04/07 TK

0 - 0

{关键字} Colombia
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 2-4

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 03/07 TK

1 - 0

{关键字} Chile
H1: 0-0
FT - 03/07 TK
Peru {关键字} 1

3 - 3

{关键字} Paraguay 1
H1: 2-1 | HP: 0-0 | Pen: 4-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 29/06 Bảng A

1 - 0

{关键字} Paraguay
H1: 1-0
FT - 29/06 Bảng A
Bolivia {关键字}

1 - 4

H1: 0-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 28/06 Bảng B
H1: 1-0
FT - 28/06 Bảng B
Venezuela {关键字}

0 - 1

{关键字} Peru
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/06 Bảng A
Chile {关键字}

0 - 2

{关键字} Paraguay
H1: 0-1
FT - 25/06 Bảng A
Bolivia {关键字}

0 - 2

H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/06 Bảng B

2 - 1

{关键字} Colombia
H1: 0-1
FT - 24/06 Bảng B

2 - 2

{关键字} Peru
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 22/06 Bảng A

1 - 0

{关键字} Paraguay
H1: 1-0
FT - 22/06 Bảng A

1 - 1

{关键字} Chile
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 21/06 Bảng B
Colombia {关键字}

1 - 2

{关键字} Peru
H1: 0-1
FT - 21/06 Bảng B
Venezuela {关键字}

2 - 2

H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/06 Bảng A
FT - 19/06 Bảng A
Chile {关键字}

1 - 0

{关键字} Bolivia
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/06 Bảng B

4 - 0

{关键字} Peru
H1: 1-0
FT - 18/06 Bảng B
Colombia {关键字} 1

0 - 0

{关键字} Venezuela
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/06 Bảng A
Paraguay {关键字}

3 - 1

{关键字} Bolivia 1
H1: 0-1
FT - 15/06 Bảng A

1 - 1

{关键字} Chile
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 14/06 Bảng B
Colombia {关键字}

1 - 0

H1: 1-0
FT - 14/06 Bảng B

3 - 0

{关键字} Venezuela
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/07

3 - 1

{关键字} Peru

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/07

2 - 1

{关键字} Chile

Trực tiếp bóng đá

Video Copa America

Xem thêm

Lịch thi đấu Copa America

Xem thêm

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào