Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 01/01 Chung kết
Thailand {关键字}

2 - 2

{关键字} Indonesia
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 29/12 Chung kết
Indonesia {关键字}

0 - 4

{关键字} Thailand
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/12 Vòng bán kết
Thailand {关键字}

0 - 0

{关键字} Việt Nam
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/12 Vòng bán kết
Indonesia {关键字}

4 - 2

{关键字} Singapore 3
H1: 1-1 | HP: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/12 Vòng bán kết
Việt Nam {关键字}

0 - 2

{关键字} Thailand
H1: 0-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 22/12 Vòng bán kết
Singapore {关键字}

1 - 1

{关键字} Indonesia

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/12 Bảng B
Việt Nam {关键字}

4 - 0

{关键字} Campuchia
H1: 2-0
FT - 19/12 Bảng B
Malaysia {关键字}

1 - 4

{关键字} Indonesia
H1: 1-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/12 Bảng A
Thailand {关键字}

2 - 0

{关键字} Singapore
H1: 2-0
FT - 18/12 Bảng A
Myanmar {关键字}

2 - 3

{关键字} Philippines
H1: 0-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/12 Bảng B
Indonesia {关键字}

0 - 0

{关键字} Việt Nam
H1: 0-0
FT - 15/12 Bảng B
Campuchia {关键字}

3 - 0

{关键字} Laos
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 14/12 Bảng A
Singapore {关键字}

2 - 0

{关键字} Timor-Leste
H1: 1-0
FT - 14/12 Bảng A
Philippines {关键字}

1 - 2

{关键字} Thailand
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 12/12 Bảng B
Việt Nam {关键字}

3 - 0

{关键字} Malaysia
H1: 2-0
FT - 12/12 Bảng B
Laos {关键字}

1 - 5

{关键字} Indonesia
H1: 1-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/12 Bảng A
Thailand {关键字}

4 - 0

{关键字} Myanmar
H1: 1-0
FT - 11/12 Bảng A
Timor-Leste {关键字}

0 - 7

{关键字} Philippines
H1: 0-6

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 09/12 Bảng B
Indonesia {关键字}

4 - 2

{关键字} Campuchia
H1: 3-1
FT - 09/12 Bảng B
Malaysia {关键字}

4 - 0

{关键字} Laos
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/12 Bảng A
Philippines {关键字}

1 - 2

{关键字} Singapore
H1: 0-0
FT - 08/12 Bảng A
Myanmar {关键字}

2 - 0

{关键字} Timor-Leste
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/12 Bảng B
Laos {关键字}

0 - 2

{关键字} Việt Nam
H1: 0-1
FT - 06/12 Bảng B
Campuchia {关键字}

1 - 3

{关键字} Malaysia
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 05/12 Bảng A
Singapore {关键字}

3 - 0

{关键字} Myanmar
H1: 3-0
FT - 05/12 Bảng A
Timor-Leste {关键字}

0 - 2

{关键字} Thailand
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/12
Việt Nam {关键字}

1 - 0

{关键字} Malaysia

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/12
Malaysia {关键字}

2 - 2

{关键字} Việt Nam

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/12
Việt Nam {关键字}

2 - 1

{关键字} Philippines

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 05/12
Thailand {关键字}

2 - 2

{关键字} Malaysia

Trực tiếp bóng đá

Video AFF Cup

Xem thêm

AFF Cup

Xem thêm

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào