Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/02 CK
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/02 CK
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 1-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 03/02 CK
Burkina Faso {关键字}

1 - 3

H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 31/01 BK

3 - 1

{关键字} Equatorial Guinea
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 30/01 BK
H1: 0-1 | HP: 1-0
FT - 30/01 BK
Burkina Faso {关键字} 1

1 - 0

H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 29/01 BK
Gambia {关键字}

0 - 2

H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 27/01 TK
Mali {关键字}

0 - 0

{关键字} Equatorial Guinea
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 5-6

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/01 TK
Bờ Biển Ngà {关键字}

0 - 0

H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-5
FT - 26/01 TK

2 - 1

{关键字} Malawi
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/01 TK

2 - 0

{关键字} Cape Verde 2
H1: 0-0
FT - 25/01 TK

2 - 1

{关键字} Comoros 1
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/01 TK
Guinea {关键字} 1

0 - 1

{关键字} Gambia 1
H1: 0-0
FT - 24/01 TK
Nigeria {关键字} 1

0 - 1

H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/01 TK
Burkina Faso {关键字}

1 - 1

{关键字} Gabon 1
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 7-6

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 21/01 Bảng F
Gambia {关键字}

1 - 0

H1: 0-0
FT - 21/01 Bảng F
Mali {关键字}

2 - 0

{关键字} Mauritania
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 20/01 Bảng E
Bờ Biển Ngà {关键字}

3 - 1

{关键字} Algeria
H1: 2-0
FT - 20/01 Bảng E
Sierra Leone {关键字} 1

0 - 1

{关键字} Equatorial Guinea
H1: 0-1
FT - 20/01 Bảng D

1 - 0

{关键字} Sudan
H1: 1-0
FT - 20/01 Bảng D
Guinea-Bissau {关键字}

0 - 2

{关键字} Nigeria
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/01 Bảng C
Gabon {关键字}

2 - 2

H1: 1-0
FT - 19/01 Bảng C

2 - 3

{关键字} Comoros
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/01 Bảng B
Malawi {关键字}

0 - 0

H1: 0-0
FT - 18/01 Bảng B
Zimbabwe {关键字}

2 - 1

{关键字} Guinea
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 17/01 Bảng A
Cape Verde {关键字}

1 - 1

H1: 0-1
FT - 17/01 Bảng A
Burkina Faso {关键字}

1 - 1

{关键字} Ethiopia
H1: 1-0
FT - 17/01 Bảng E
Algeria {关键字}

0 - 1

{关键字} Equatorial Guinea
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 16/01 Bảng E
Bờ Biển Ngà {关键字}

2 - 2

{关键字} Sierra Leone
H1: 1-0
FT - 16/01 Bảng F

4 - 0

{关键字} Mauritania
H1: 2-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào