Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 14/06 Bảng E
Wales U21 {关键字}

2 - 0

{关键字} Gibraltar U21
H1: 1-0
FT - 14/06 Bảng A
Norway U21 {关键字}

2 - 1

{关键字} Azerbaijan U21
H1: 0-0
FT - 14/06 Bảng I
Denmark U21 {关键字}

3 - 2

{关键字} Turkey U21
H1: 1-1
FT - 14/06 Bảng F
Italy U21 {关键字}

4 - 1

{关键字} Republic of Ireland U21
H1: 2-0
FT - 14/06 Bảng G
England U21 {关键字}

1 - 2

{关键字} Slovenia U21
H1: 0-1
FT - 14/06 Bảng G
Albania U21 {关键字}

1 - 1

{关键字} Kosovo U21
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 13/06 Bảng G
Czech Republic U21 {关键字}

7 - 0

{关键字} Andorra U21
H1: 6-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 12/06 Bảng H
Armenia U21 {关键字}

0 - 2

{关键字} Ukraine U21
H1: 0-0
FT - 12/06 Bảng D
Portugal U21 {关键字}

2 - 1

{关键字} Greece U21
H1: 0-0
FT - 12/06 Bảng D
Iceland U21 {关键字}

5 - 0

{关键字} Cyprus U21
H1: 2-0
FT - 12/06 Bảng E
Gibraltar U21 {关键字}

1 - 1

{关键字} Bulgaria U21 1
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/06 Bảng E
Wales U21 {关键字}

0 - 1

{关键字} Netherlands U21
H1: 0-0
FT - 11/06 Bảng F
Montenegro U21 {关键字}

3 - 0

{关键字} Luxembourg U21
H1: 2-0
FT - 11/06 Bảng G
Kosovo U21 {关键字}

0 - 5

{关键字} England U21
H1: 0-2
FT - 11/06 Bảng I
Turkey U21 {关键字}

0 - 0

{关键字} Kazakhstan U21 1
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 10/06 Bảng I
Denmark U21 {关键字}

1 - 1

{关键字} Scotland U21
H1: 0-1
FT - 10/06 Bảng A
Finland U21 {关键字}

0 - 2

{关键字} Norway U21
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 09/06 Bảng H
Ukraine U21 {关键字}

3 - 3

{关键字} France U21
H1: 2-3
FT - 09/06 Bảng F
Sweden U21 {关键字} 1

1 - 1

{关键字} Italy U21
H1: 1-0
FT - 09/06 Bảng G
Slovenia U21 {关键字}

2 - 0

{关键字} Andorra U21 1
H1: 1-0
FT - 09/06 Bảng D
Iceland U21 {关键字}

3 - 1

{关键字} Belarus U21
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/06 Bảng A
Estonia U21 {关键字}

0 - 4

{关键字} Croatia U21
H1: 0-3
FT - 08/06 Bảng E
Moldova U21 {关键字}

1 - 1

{关键字} Switzerland U21
H1: 0-1
FT - 08/06 Bảng G
England U21 {关键字}

3 - 0

{关键字} Albania U21 1
H1: 1-0
FT - 08/06 Bảng D
Liechtenstein U21 {关键字}

0 - 9

{关键字} Portugal U21
H1: 0-4
FT - 08/06 Bảng C
Spain U21 {关键字}

7 - 1

{关键字} Malta U21
H1: 1-0
FT - 08/06 Bảng E
Netherlands U21 {关键字}

6 - 0

{关键字} Gibraltar U21
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/06 Bảng B
Latvia U21 {关键字}

0 - 2

{关键字} Hungary U21
H1: 0-1
FT - 07/06 Bảng A
Finland U21 {关键字}

3 - 0

{关键字} Azerbaijan U21
H1: 0-0
20:00 - 07/06 Bảng C
Slovakia U21 {关键字}

vs

{关键字} Russia U21

Tạm dừng

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào