Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/06 CK
Uzbekistan U23 {关键字}

0 - 2

{关键字} Saudi Arabia U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/06 Giải ba
Japan U23 {关键字}

3 - 0

{关键字} Australia U23
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/06 BK
Uzbekistan U23 {关键字}

2 - 0

{关键字} Japan U23
H1: 0-0
FT - 15/06 BK
Australia U23 {关键字} 1

0 - 2

{关键字} Saudi Arabia U23
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 12/06 TK
U23 Saudi Arabia {关键字}

2 - 0

{关键字} U23 Việt Nam 1
H1: 1-0
FT - 12/06 TK
U23 Hàn Quốc {关键字}

0 - 3

{关键字} U23 Nhật Bản
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 11/06 TK
Uzbekistan U23 {关键字} 1

2 - 2

{关键字} Iraq U23
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 3-2
FT - 11/06 TK
Australia U23 {关键字}

1 - 0

{关键字} Turkmenistan U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 09/06 Bảng D
Japan U23 {关键字} 1

3 - 0

{关键字} Tajikistan U23
H1: 1-0
FT - 09/06 Bảng D
Saudi Arabia U23 {关键字}

2 - 0

{关键字} UAE U23 1
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/06 Bảng C
U23 Hàn Quốc {关键字}

1 - 0

{关键字} U23 Thái Lan
H1: 1-0
FT - 08/06 Bảng C
U23 Việt Nam {关键字}

2 - 0

{关键字} U23 Malaysia 1
H1: 2-0
FT - 08/06 Bảng A
Qatar U23 {关键字}

2 - 2

{关键字} Turkmenistan U23
H1: 0-0
FT - 08/06 Bảng A
Uzbekistan U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Iran U23
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 07/06 Bảng B
Iraq U23 {关键字}

3 - 1

{关键字} Kuwait U23
H1: 1-1
FT - 07/06 Bảng B
Australia U23 {关键字} 1

1 - 0

{关键字} Jordan U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 06/06 Bảng D
Tajikistan U23 {关键字}

0 - 2

{关键字} UAE U23
H1: 0-1
FT - 06/06 Bảng D
Japan U23 {关键字} 1

0 - 0

{关键字} Saudi Arabia U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 05/06 Bảng C
U23 Malaysia {关键字}

0 - 3

{关键字} U23 Thái Lan
H1: 0-1
FT - 05/06 Bảng C
U23 Việt Nam {关键字}

1 - 1

{关键字} U23 Hàn Quốc 1
H1: 0-0
FT - 05/06 Bảng B
Kuwait U23 {关键字}

0 - 1

{关键字} Jordan U23 1
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 04/06 Bảng A
Qatar U23 {关键字}

0 - 6

{关键字} Uzbekistan U23
H1: 0-3
FT - 04/06 Bảng B
Iraq U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Australia U23 1
H1: 0-1
FT - 04/06 Bảng A
Turkmenistan U23 {关键字}

2 - 1

{关键字} Iran U23 1
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 03/06 Bảng D
Saudi Arabia U23 {关键字}

5 - 0

{关键字} Tajikistan U23
H1: 1-0
FT - 03/06 Bảng D
UAE U23 {关键字}

1 - 2

{关键字} Japan U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 02/06 Bảng C
U23 Thái Lan {关键字}

2 - 2

{关键字} U23 Việt Nam
H1: 1-1
FT - 02/06 Bảng C
U23 Hàn Quốc {关键字}

4 - 1

{关键字} U23 Malaysia
H1: 1-0
FT - 02/06 Bảng B
Jordan U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Iraq U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 01/06 Bảng A
Iran U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Qatar U23
H1: 0-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào