Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 26/06 Bảng B
Austria U19 {关键字}

3 - 2

{关键字} Serbia U19
H1: 1-1
FT - 26/06 Bảng B
Israel U19 {关键字}

0 - 1

{关键字} England U19
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/06 Bảng A
France U19 {关键字}

4 - 1

{关键字} Italy U19
H1: 2-1
FT - 24/06 Bảng A
Romania U19 {关键字}

0 - 1

{关键字} Slovakia U19
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 23/06 Bảng B
England U19 {关键字}

4 - 0

{关键字} Serbia U19
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 22/06 Bảng B
Israel U19 {关键字}

4 - 2

{关键字} Austria U19
H1: 2-1
FT - 22/06 Bảng A
Romania U19 {关键字}

1 - 2

{关键字} France U19
H1: 0-2

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 21/06 Bảng A
Slovakia U19 {关键字}

0 - 1

{关键字} Italy U19
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 20/06 Bảng B
England U19 {关键字}

2 - 0

{关键字} Austria U19

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 19/06 Bảng B
Serbia U19 {关键字}

2 - 2

{关键字} Israel U19
FT - 19/06 Bảng A
Italy U19 {关键字}

2 - 1

{关键字} Romania U19

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 18/06 Bảng A
Slovakia U19 {关键字}

0 - 5

{关键字} France U19

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào