Thứ Sáu, 21/10/2022Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nàoMới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 10

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

19:00 - 22/10 10
Brescia {关键字}

vs

19:00 - 22/10 10
Como {关键字}

vs

{关键字} Benevento
19:00 - 22/10 10
Frosinone {关键字}

vs

{关键字} Bari
19:00 - 22/10 10
Reggina {关键字}

vs

{关键字} Perugia
19:00 - 22/10 10
SPAL {关键字}

vs

{关键字} Cosenza
19:00 - 22/10 10
Sudtirol {关键字}

vs

{关键字} Parma
21:15 - 22/10 10
Ternana {关键字}

vs

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 16/10 9
Perugia {关键字}

1 - 2

{关键字} Sudtirol
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 15/10 9
Bari {关键字}

0 - 2

{关键字} Ascoli 1
H1: 0-0
FT - 15/10 9
Benevento {关键字}

2 - 3

{关键字} Ternana
H1: 2-0
FT - 15/10 9

2 - 1

{关键字} Brescia
H1: 2-0
FT - 15/10 9
Cittadella {关键字} 2

0 - 0

{关键字} SPAL
H1: 0-0
FT - 15/10 9
Cosenza {关键字}

1 - 2

H1: 1-2
FT - 15/10 9
Modena {关键字}

5 - 1

{关键字} Como
H1: 3-0
FT - 15/10 9
Palermo {关键字}

3 - 3

{关键字} Pisa
H1: 2-1
FT - 15/10 9
Parma {关键字}

2 - 0

{关键字} Reggina
H1: 0-0
FT - 15/10 9

1 - 3

{关键字} Frosinone
H1: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 09/10 8
Como {关键字}

1 - 0

{关键字} Perugia
H1: 1-0
FT - 09/10 8
Sudtirol {关键字}

1 - 1

{关键字} Benevento
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/10 8
Frosinone {关键字}

2 - 0

{关键字} SPAL 1
H1: 0-0
FT - 08/10 8
Reggina {关键字}

3 - 0

{关键字} Cosenza 1
H1: 1-0
FT - 08/10 8
Ascoli {关键字} 1

1 - 2

{关键字} Modena
H1: 1-0
FT - 08/10 8
Brescia {关键字}

1 - 1

{关键字} Cittadella
H1: 1-0
FT - 08/10 8
Pisa {关键字}

0 - 0

{关键字} Parma
H1: 0-0
FT - 08/10 8
Ternana {关键字}

3 - 0

{关键字} Palermo
H1: 0-0
FT - 08/10 8

1 - 2

{关键字} Bari
H1: 0-0
FT - 08/10 8
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 02/10 7
Benevento {关键字}

1 - 1

{关键字} Ascoli
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 01/10 7
Bari {关键字}

6 - 2

{关键字} Brescia
H1: 3-0
FT - 01/10 7
Cosenza {关键字}

3 - 1

{关键字} Como 1
H1: 2-1

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào