Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Play-off

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 08/06 Play-off
UAE {关键字}

1 - 2

H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 30/03 Bảng B

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 29/03 Bảng B
Oman {关键字}

2 - 0

{关键字} Trung Quốc
H1: 1-0
FT - 29/03 Bảng A
UAE {关键字}

1 - 0

H1: 0-0
FT - 29/03 Bảng A
Syria {关键字}

1 - 1

{关键字} Iraq
H1: 1-1
FT - 29/03 Bảng A

2 - 0

{关键字} Lebanon
H1: 1-0
FT - 29/03 Bảng B

1 - 1

{关键字} Việt Nam
H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 25/03 Bảng A
Iraq {关键字}

1 - 0

{关键字} UAE
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/03 Bảng B
Trung Quốc {关键字}

1 - 1

H1: 0-1
FT - 24/03 Bảng A
Lebanon {关键字}

0 - 3

{关键字} Syria
H1: 0-3
FT - 24/03 Bảng B
Việt Nam {关键字}

0 - 1

{关键字} Oman
H1: 0-0
FT - 24/03 Bảng A
FT - 24/03 Bảng B

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 01/02 Bảng B
Oman {关键字}

2 - 2

H1: 0-1
FT - 01/02 Bảng A

1 - 0

{关键字} UAE
H1: 1-0
FT - 01/02 Bảng A
Syria {关键字}

0 - 2

H1: 0-0
FT - 01/02 Bảng B
Việt Nam {关键字}

3 - 1

{关键字} Trung Quốc
H1: 2-0
FT - 01/02 Bảng A
Lebanon {关键字}

1 - 1

{关键字} Iraq
H1: 1-1
FT - 01/02 Bảng B

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 28/01 Bảng B
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 27/01 Bảng A
UAE {关键字}

2 - 0

{关键字} Syria
H1: 1-0
FT - 27/01 Bảng A

1 - 0

{关键字} Iraq
H1: 0-0
FT - 27/01 Bảng A
Lebanon {关键字}

0 - 1

H1: 0-1
FT - 27/01 Bảng B

2 - 0

{关键字} Trung Quốc
H1: 1-0
FT - 27/01 Bảng B

4 - 0

{关键字} Việt Nam
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 16/11 Bảng A
Syria {关键字}

0 - 3

H1: 0-2
FT - 16/11 Bảng B
Oman {关键字}

0 - 1

H1: 0-0
FT - 16/11 Bảng A
Iraq {关键字}

0 - 3

H1: 0-1
FT - 16/11 Bảng B
Trung Quốc {关键字}

1 - 1

H1: 0-1
FT - 16/11 Bảng A
Lebanon {关键字}

0 - 1

{关键字} UAE
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nàoTrực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào