Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Tranh giải ba

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

19:00 - 06/08
Thụy Điển {关键字}

vs

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 05/08 Giải ba
H1: 1-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 02/08 BK

0 - 1

{关键字} Thụy Điển
H1: 0-0
FT - 02/08 BK
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 30/07 TK
H1: 1-2 | HP: 0-0 | Pen: 2-4
FT - 30/07 TK
Thụy Điển {关键字}

3 - 1

H1: 1-1
FT - 30/07 TK
Great Britain {关键字}

3 - 4

H1: 0-1 | HP: 1-2
FT - 30/07 TK
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-3

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 27/07 Bảng F

1 - 0

{关键字} Zambia 1
H1: 1-0
FT - 27/07 Bảng F

8 - 2

{关键字} Trung Quốc
H1: 3-1
FT - 27/07 Bảng E

1 - 1

{关键字} Great Britain
H1: 0-0
FT - 27/07 Bảng E
Chile {关键字}

0 - 1

H1: 0-0
FT - 27/07 Bảng G
New Zealand {关键字}

0 - 2

{关键字} Thụy Điển
H1: 0-2
FT - 27/07 Bảng G
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 24/07 Bảng G
New Zealand {关键字}

1 - 6

H1: 0-2
FT - 24/07 Bảng F
FT - 24/07 Bảng E

0 - 1

{关键字} Great Britain
H1: 0-0
FT - 24/07 Bảng G
Thụy Điển {关键字}

4 - 2

H1: 1-1
FT - 24/07 Bảng F
Trung Quốc {关键字} 1

4 - 4

{关键字} Zambia
H1: 3-2
FT - 24/07 Bảng E
Chile {关键字}

1 - 2

H1: 0-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

FT - 21/07 Bảng G

2 - 1

{关键字} New Zealand
H1: 2-0
FT - 21/07 Bảng F
Zambia {关键字}

3 - 10

H1: 1-6
FT - 21/07 Bảng E
FT - 21/07 Bảng G
Thụy Điển {关键字}

3 - 0

H1: 1-0
FT - 21/07 Bảng F
Trung Quốc {关键字}

0 - 5

H1: 0-2
FT - 21/07 Bảng E
Great Britain {关键字}

2 - 0

{关键字} Chile
H1: 1-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào