Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:45 - 20/11 Bảng I

6 - 1

{关键字} Đảo Síp
 
02:45 - 20/11 Bảng I
San Marino {关键字}

0 - 5

 
02:45 - 20/11 Bảng I
Scotland {关键字}

3 - 1

{关键字} Kazakhstan
 
02:45 - 20/11 Bảng G
Bắc Macedonia {关键字}

1 - 0

{关键字} Israel
 
02:45 - 20/11 Bảng G
Latvia {关键字}

1 - 0

{关键字} Áo
 
02:45 - 20/11 Bảng G

3 - 2

{关键字} Slovenia
 
02:45 - 20/11 Bảng E
Slovakia {关键字}

2 - 0

{关键字} Azerbaijan
 
02:45 - 20/11 Bảng E

2 - 0

{关键字} Hungary
 
02:45 - 20/11 Bảng C

6 - 1

{关键字} Bắc Ailen
 
02:45 - 20/11 Bảng C

5 - 0

{关键字} Estonia
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:45 - 19/11 Bảng J
Hy Lạp {关键字}

2 - 1

{关键字} Phần Lan
 
02:45 - 19/11 Bảng J

9 - 1

{关键字} Armenia
 
02:45 - 19/11 Bảng J
Liechtenstein {关键字}

0 - 3

{关键字} Bosnia
 
02:45 - 19/11 Bảng D
Gibraltar {关键字}

1 - 6

 
02:45 - 19/11 Bảng D
Ailen {关键字}

1 - 1

 
02:45 - 19/11 Bảng F
Malta {关键字}

1 - 2

{关键字} Na Uy
 
02:45 - 19/11 Bảng F

5 - 0

{关键字} Romania
 
02:45 - 19/11 Bảng F
Thụy Điển {关键字}

3 - 0

{关键字} Quần đảo Faroe
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:45 - 18/11 Bảng H
Albania {关键字}

0 - 2

 
02:45 - 18/11 Bảng H
Andorra {关键字}

0 - 2

{关键字} Thổ Nhĩ Kỳ
 
02:45 - 18/11 Bảng H
Moldova {关键字}

1 - 2

{关键字} Ai-xơ-len
 
00:00 - 18/11 Bảng A
Bulgaria {关键字}

1 - 0

{关键字} CH Séc
 
00:00 - 18/11 Bảng A
Kosovo {关键字}

0 - 4

 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

21:05 - 17/11 Bảng B
Luxembourg {关键字}

0 - 2

 
21:00 - 17/11 Bảng B

2 - 2

{关键字} Ukraine
 
02:45 - 17/11 Bảng G
Áo {关键字}

2 - 1

{关键字} Bắc Macedonia
 
02:45 - 17/11 Bảng G
Israel {关键字}

1 - 2

 
02:45 - 17/11 Bảng E

3 - 1

{关键字} Slovakia
 
02:45 - 17/11 Bảng C

4 - 0

{关键字} Belarus
 
02:45 - 17/11 Bảng C
Bắc Ailen {关键字}

0 - 0

 
00:00 - 17/11 Bảng I
 
00:00 - 17/11 Bảng I
San Marino {关键字}

1 - 3

{关键字} Kazakhstan
 
00:00 - 17/11 Bảng G
Slovenia {关键字}

1 - 0

{关键字} Latvia
 
00:00 - 17/11 Bảng E
Azerbaijan {关键字}

0 - 2

 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

21:00 - 16/11 Bảng I
Đảo Síp {关键字}

1 - 2

{关键字} Scotland
 
02:45 - 16/11 Bảng J
Bosnia {关键字}

0 - 3

 
02:45 - 16/11 Bảng D

6 - 0

{关键字} Gibraltar
 
02:45 - 16/11 Bảng D

1 - 0

{关键字} Gruzia
 
02:45 - 16/11 Bảng F
Romania {关键字}

0 - 2

{关键字} Thụy Điển
 
02:45 - 16/11 Bảng F

7 - 0

{关键字} Malta
 
00:00 - 16/11 Bảng J
Armenia {关键字}

0 - 1

{关键字} Hy Lạp
 
00:00 - 16/11 Bảng J
Phần Lan {关键字}

3 - 0

{关键字} Liechtenstein
 
00:00 - 16/11 Bảng F
Na Uy {关键字}

4 - 0

{关键字} Quần đảo Faroe
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:45 - 15/11 Bảng A
CH Séc {关键字}

2 - 1

{关键字} Kosovo
 
02:45 - 15/11 Bảng A

7 - 0

{关键字} Montenegro
 
02:45 - 15/11 Bảng H
Albania {关键字}

2 - 2

{关键字} Andorra
 
02:45 - 15/11 Bảng H

2 - 1

{关键字} Moldova
 
02:45 - 15/11 Bảng B

6 - 0

{关键字} Lithuania
 
02:45 - 15/11 Bảng B

3 - 2

{关键字} Luxembourg
 
00:00 - 15/11 Bảng H
Thổ Nhĩ Kỳ {关键字}

0 - 0

{关键字} Ai-xơ-len
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

01:45 - 16/10 Bảng J
Hy Lạp {关键字}

2 - 1

{关键字} Bosnia
 
01:45 - 16/10 Bảng J
Liechtenstein {关键字}

0 - 5

 
01:45 - 16/10 Bảng G
Israel {关键字}

3 - 1

{关键字} Latvia
 
01:45 - 16/10 Bảng D
Gibraltar {关键字}

2 - 3

{关键字} Gruzia
 
01:45 - 16/10 Bảng D

2 - 0

{关键字} Ailen
 
01:45 - 16/10 Bảng F
Quần đảo Faroe {关键字}

1 - 0

{关键字} Malta
 
01:45 - 16/10 Bảng F
Romania {关键字}

1 - 1

{关键字} Na Uy
 
01:45 - 16/10 Bảng F
Thụy Điển {关键字}

1 - 1

 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 15/10 Bảng J
Phần Lan {关键字}

3 - 0

{关键字} Armenia
 
01:45 - 15/10 Bảng A
Bulgaria {关键字}

0 - 6

 
01:45 - 15/10 Bảng A
Kosovo {关键字}

2 - 0

{关键字} Montenegro
 
01:45 - 15/10 Bảng H

1 - 1

{关键字} Thổ Nhĩ Kỳ
 
01:45 - 15/10 Bảng H
Ai-xơ-len {关键字}

2 - 0

{关键字} Andorra
 
01:45 - 15/10 Bảng H
Moldova {关键字}

0 - 4

{关键字} Albania
 
01:45 - 15/10 Bảng B
Lithuania {关键字}

1 - 2

 
01:45 - 15/10 Bảng B
Ukraine {关键字}

2 - 1

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào