Thứ Sáu, 21/10/2022Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nàoMới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

08:00 - 02/08 CK
H1: 0-0 | HP: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:00 - 30/07 BK
H1: 1-0
06:30 - 30/07 BK
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

08:30 - 26/07 TK

1 - 0

{关键字} Jamaica
H1: 0-0
{关键字}
06:00 - 26/07 TK
{关键字}

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:00 - 25/07 TK

3 - 0

{关键字} Honduras
H1: 3-0
{关键字}
06:30 - 25/07 TK

3 - 2

{关键字} El Salvador
H1: 2-0
{关键字}

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

08:00 - 21/07 Bảng D
Honduras {关键字}

0 - 2

H1: 0-1
 
08:00 - 21/07 Bảng D
Panama {关键字}

3 - 1

{关键字} Grenada
H1: 2-0
 
06:00 - 21/07 Bảng C

1 - 0

{关键字} Jamaica
H1: 0-0
 
06:00 - 21/07 Bảng C
Suriname {关键字}

2 - 1

{关键字} Guadeloupe 2
H1: 1-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:00 - 19/07 Bảng A
Guatemala {关键字}

1 - 1

{关键字} Trinidad and Tobago
H1: 0-1
 
09:00 - 19/07 Bảng A

1 - 0

{关键字} El Salvador
H1: 1-0
 
04:00 - 19/07 Bảng B
Martinique {关键字} 2

1 - 2

{关键字} Haiti
H1: 0-1
 
04:00 - 19/07 Bảng B
H1: 1-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

08:30 - 18/07 Bảng D
Panama {关键字}

2 - 3

{关键字} Honduras
H1: 2-1
 
06:30 - 18/07 Bảng D
Grenada {关键字}

0 - 4

H1: 0-3
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

07:30 - 17/07 Bảng C
Suriname {关键字}

1 - 2

H1: 0-0
 
05:30 - 17/07 Bảng C
Guadeloupe {关键字}

1 - 2

{关键字} Jamaica
H1: 1-1
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào