Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:30 - 07/08 CK
Brazil U23 {关键字}

2 - 1

{关键字} Spain U23
H1: 1-0 | HP: 1-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

16:00 - 06/08 Giải ba
Mexico U23 {关键字}

3 - 1

{关键字} U23 Nhật Bản
H1: 2-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:00 - 03/08 BK
U23 Nhật Bản {关键字}

0 - 1

{关键字} Spain U23
H1: 0-0 | HP: 0-1
15:00 - 03/08 BK
Mexico U23 {关键字}

0 - 0

{关键字} Brazil U23
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 1-4

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:00 - 31/07 TK
U23 Hàn Quốc {关键字}

3 - 6

{关键字} Mexico U23
H1: 1-3
17:00 - 31/07 TK
Brazil U23 {关键字}

1 - 0

{关键字} Egypt U23
H1: 1-0
16:00 - 31/07 TK
U23 Nhật Bản {关键字}

0 - 0

{关键字} New Zealand U23
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-2
15:00 - 31/07 TK
Spain U23 {关键字}

5 - 2

{关键字} Ivory Coast U23
H1: 1-1 | HP: 3-0
{关键字}

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:30 - 28/07 Bảng A
France U23 {关键字} 1

0 - 4

{关键字} U23 Nhật Bản
H1: 0-2
18:30 - 28/07 Bảng A
South Africa U23 {关键字} 1

0 - 3

{关键字} Mexico U23 1
H1: 0-2
 
18:00 - 28/07 Bảng C
Australia U23 {关键字}

0 - 2

{关键字} Egypt U23
H1: 0-1
 
18:00 - 28/07 Bảng C
Spain U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Argentina U23
H1: 0-0
15:30 - 28/07 Bảng B
Romania U23 {关键字}

0 - 0

{关键字} New Zealand U23
H1: 0-0
 
15:30 - 28/07 Bảng B
U23 Hàn Quốc {关键字}

6 - 0

{关键字} Honduras U23 1
H1: 3-0
 
15:00 - 28/07 Bảng D
Germany U23 {关键字}

1 - 1

{关键字} Ivory Coast U23
H1: 0-0
 
15:00 - 28/07 Bảng D
U23 Saudi Arabia {关键字}

1 - 3

{关键字} Brazil U23
H1: 1-1

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:30 - 25/07 Bảng D
U23 Saudi Arabia {关键字}

2 - 3

{关键字} Germany U23 1
H1: 1-2
 
18:00 - 25/07 Bảng A
U23 Nhật Bản {关键字}

2 - 1

{关键字} Mexico U23 1
H1: 2-0
 
18:00 - 25/07 Bảng B
Romania U23 {关键字} 1

0 - 4

{关键字} U23 Hàn Quốc
H1: 0-1
 
17:30 - 25/07 Bảng C
Australia U23 {关键字}

0 - 1

{关键字} Spain U23
H1: 0-0
 
15:30 - 25/07 Bảng D
Brazil U23 {关键字} 1

0 - 0

{关键字} Ivory Coast U23 1
H1: 0-0
 
15:00 - 25/07 Bảng A
France U23 {关键字}

4 - 3

{关键字} South Africa U23
H1: 0-0
15:00 - 25/07 Bảng B
New Zealand U23 {关键字}

2 - 3

{关键字} Honduras U23
H1: 1-1
 
14:30 - 25/07 Bảng C
Egypt U23 {关键字}

0 - 1

{关键字} Argentina U23
H1: 0-0

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

18:30 - 22/07 Bảng D
Brazil U23 {关键字}

4 - 2

{关键字} Germany U23 1
H1: 3-0
18:00 - 22/07 Bảng A
U23 Nhật Bản {关键字}

1 - 0

{关键字} South Africa U23
H1: 0-0
{关键字}
18:00 - 22/07 Bảng B
Honduras U23 {关键字}

0 - 1

{关键字} Romania U23
H1: 0-1
 
17:30 - 22/07 Bảng C
Argentina U23 {关键字} 1

0 - 2

{关键字} Australia U23
H1: 0-1
15:30 - 22/07 Bảng D
Ivory Coast U23 {关键字} 1

2 - 1

{关键字} U23 Saudi Arabia
H1: 1-1
{关键字}
15:00 - 22/07 Bảng A
Mexico U23 {关键字}

4 - 1

{关键字} France U23
H1: 0-0
15:00 - 22/07 Bảng B
New Zealand U23 {关键字}

1 - 0

{关键字} U23 Hàn Quốc
H1: 0-0
{关键字}
14:30 - 22/07 Bảng C
Egypt U23 {关键字}

0 - 0

{关键字} Spain U23
H1: 0-0

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào