Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:45 - 25/10 Bảng E
 
23:45 - 25/10 Bảng G
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:00 - 26/10 Bảng E
 
02:00 - 26/10 Bảng F
 
02:00 - 26/10 Bảng F
 
02:00 - 26/10 Bảng H
 
02:00 - 26/10 Bảng H
 
02:00 - 26/10 Bảng G
 
23:45 - 26/10 Bảng B
 
23:45 - 26/10 Bảng C
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:00 - 27/10 Bảng B
 
02:00 - 27/10 Bảng C
 
02:00 - 27/10 Bảng A
 
02:00 - 27/10 Bảng A
 
02:00 - 27/10 Bảng D
 
02:00 - 27/10 Bảng D
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

00:45 - 02/11 Bảng B
 
00:45 - 02/11 Bảng B
 
03:00 - 02/11 Bảng C
 
03:00 - 02/11 Bảng C
 
03:00 - 02/11 Bảng A
 
03:00 - 02/11 Bảng A
 
03:00 - 02/11 Bảng D
 
03:00 - 02/11 Bảng D
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

00:45 - 03/11 Bảng F
 
00:45 - 03/11 Bảng F
 
03:00 - 03/11 Bảng E
 
03:00 - 03/11 Bảng E
 
03:00 - 03/11 Bảng H
 
03:00 - 03/11 Bảng H
 
03:00 - 03/11 Bảng G
 
03:00 - 03/11 Bảng G
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:00 - 13/10 Bảng B
FPT Play
02:00 - 13/10 Bảng C
{关键字}
FPT Play
02:00 - 13/10 Bảng C
{关键字}
FPT Play
02:00 - 13/10 Bảng A
{关键字}
FPT Play
02:00 - 13/10 Bảng D
FPT Play

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:45 - 12/10 Bảng B
FPT Play
23:45 - 12/10 Bảng A
H1: 2-0
{关键字}
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng E
{关键字}
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng E
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng F
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng F
{关键字}
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng H
{关键字}
FPT Play
02:00 - 12/10 Bảng G
FPT Play

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:45 - 11/10 Bảng H
{关键字}
FPT Play
23:45 - 11/10 Bảng G
{关键字}
FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bóng đá Châu Âu

Xem thêm

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào