Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

01:45 - 28/09 League B: Group 1
Republic of Ireland {关键字}

3 - 2

{关键字} Armenia 2
H1: 1-0
 
01:45 - 28/09 League B: Group 1
Ukraine {关键字}

0 - 0

{关键字} Scotland
H1: 0-0
 
01:45 - 28/09 League A: Group 2
 
01:45 - 28/09 League A: Group 2

2 - 1

{关键字} CH Séc
H1: 2-1
 
01:45 - 28/09 League B: Group 4
Na Uy {关键字}

0 - 2

H1: 0-1
 
01:45 - 28/09 League B: Group 4
Thụy Điển {关键字}

1 - 1

{关键字} Slovenia
H1: 1-1
 
01:45 - 28/09 League B: Group 2
Albania {关键字}

1 - 1

{关键字} Ai-xơ-len 1
H1: 1-0
 
01:45 - 28/09 League C: Group 2
Hy Lạp {关键字}

3 - 1

{关键字} Northern Ireland
H1: 1-1
 
01:45 - 28/09 League C: Group 2
Kosovo {关键字}

5 - 1

{关键字} Đảo Síp
H1: 2-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

01:45 - 27/09 League A: Group 3
H1: 0-0
 
01:45 - 27/09 League A: Group 3
Hungary {关键字}

0 - 2

H1: 0-1
 
01:45 - 27/09 League B: Group 3
Montenegro {关键字} 2

0 - 2

{关键字} Phần Lan
H1: 0-0
 
01:45 - 27/09 League B: Group 3
Romania {关键字}

4 - 1

{关键字} Bosnia and Herzegovina
H1: 1-0
 
01:45 - 27/09 League C: Group 4
Gibraltar {关键字}

1 - 2

{关键字} Gruzia
H1: 0-1
 
01:45 - 27/09 League C: Group 4
North Macedonia {关键字} 1

0 - 1

{关键字} Bulgaria
H1: 0-0
 
01:45 - 27/09 League D: Group 2
San Marino {关键字}

0 - 4

{关键字} Estonia
H1: 0-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

01:45 - 26/09 League A: Group 1
Áo {关键字}

1 - 3

H1: 1-1
 
01:45 - 26/09 League A: Group 1
01:45 - 26/09 League A: Group 4
 
01:45 - 26/09 League A: Group 4
H1: 0-0
 
01:45 - 26/09 League C: Group 1
Quần đảo Faroe {关键字}

2 - 1

{关键字} Thổ Nhĩ Kỳ
H1: 0-0
 
01:45 - 26/09 League C: Group 1
Luxembourg {关键字}

1 - 0

{关键字} Lithuania
H1: 0-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 25/09 League C: Group 3
Azerbaijan {关键字}

3 - 0

{关键字} Kazakhstan 1
H1: 0-0
 
23:00 - 25/09 League C: Group 3
Slovakia {关键字}

1 - 1

{关键字} Belarus
H1: 0-1
 
20:00 - 25/09 League D: Group 1
Andorra {关键字}

1 - 1

{关键字} Latvia
H1: 0-0
 
20:00 - 25/09 League D: Group 1
Moldova {关键字}

2 - 0

{关键字} Liechtenstein
H1: 0-0
 
01:45 - 25/09 League B: Group 1
Scotland {关键字}

2 - 1

{关键字} Republic of Ireland
H1: 0-1
 
01:45 - 25/09 League A: Group 2
CH Séc {关键字}

0 - 4

H1: 0-2
 
01:45 - 25/09 League A: Group 2
 
01:45 - 25/09 League B: Group 4

4 - 1

{关键字} Thụy Điển
H1: 2-1
 
01:45 - 25/09 League B: Group 2
Israel {关键字}

2 - 1

{关键字} Albania
H1: 0-0
 
01:45 - 25/09 League C: Group 2
Đảo Síp {关键字}

1 - 0

{关键字} Hy Lạp
H1: 1-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 24/09 League B: Group 4
Slovenia {关键字}

2 - 1

{关键字} Na Uy
H1: 0-0
 
23:00 - 24/09 League C: Group 2
Northern Ireland {关键字}

2 - 1

{关键字} Kosovo
H1: 0-0
 
20:00 - 24/09 League B: Group 1
Armenia {关键字}

0 - 5

{关键字} Ukraine
H1: 0-1
 
01:45 - 24/09 League A: Group 3

0 - 1

{关键字} Hungary
H1: 0-1
01:45 - 24/09 League A: Group 3
H1: 0-0
 
01:45 - 24/09 League B: Group 3
Bosnia and Herzegovina {关键字}

1 - 0

{关键字} Montenegro
H1: 1-0
 
01:45 - 24/09 League B: Group 3
Phần Lan {关键字}

1 - 1

{关键字} Romania
H1: 1-0
 
01:45 - 24/09 League C: Group 4
Bulgaria {关键字}

5 - 1

{关键字} Gibraltar
H1: 2-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 23/09 League C: Group 4
Gruzia {关键字}

2 - 0

{关键字} North Macedonia
H1: 1-0
 
23:00 - 23/09 League D: Group 2
Estonia {关键字}

2 - 1

{关键字} Malta 1
H1: 1-0
 
01:45 - 23/09 League A: Group 1
 
01:45 - 23/09 League A: Group 4
 
01:45 - 23/09 League A: Group 4
 
01:45 - 23/09 League C: Group 3
Slovakia {关键字}

1 - 2

{关键字} Azerbaijan
H1: 0-1
 
01:45 - 23/09 League C: Group 1
Lithuania {关键字}

1 - 1

{关键字} Quần đảo Faroe
H1: 1-1
 
01:45 - 23/09 League C: Group 1
Thổ Nhĩ Kỳ {关键字}

3 - 3

{关键字} Luxembourg
H1: 2-2
 
01:45 - 23/09 League D: Group 1
Liechtenstein {关键字}

0 - 2

{关键字} Andorra
H1: 0-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 22/09 League D: Group 1
Latvia {关键字}

1 - 2

{关键字} Moldova
H1: 0-2
 
21:00 - 22/09 League C: Group 3
Kazakhstan {关键字} 1

2 - 1

{关键字} Belarus
H1: 1-1
 
01:45 - 22/09 League B: Group 1
Scotland {关键字}

3 - 0

{关键字} Ukraine
H1: 0-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

01:45 - 15/06 League A: Group 3

0 - 4

{关键字} Hungary
H1: 0-1
 
01:45 - 15/06 League A: Group 3
 
01:45 - 15/06 League B: Group 1
Ukraine {关键字}

1 - 1

{关键字} Republic of Ireland
H1: 0-1
 
01:45 - 15/06 League A: Group 4
 
01:45 - 15/06 League A: Group 4
H1: 0-1
 
01:45 - 15/06 League B: Group 3
Bosnia and Herzegovina {关键字}

3 - 2

{关键字} Phần Lan
H1: 2-2
 
01:45 - 15/06 League B: Group 3
Romania {关键字}

0 - 3

{关键字} Montenegro
H1: 0-1
 
01:45 - 15/06 League C: Group 1
Luxembourg {关键字}

2 - 2

{关键字} Quần đảo Faroe
H1: 1-0
 
01:45 - 15/06 League C: Group 1
Thổ Nhĩ Kỳ {关键字}

2 - 0

{关键字} Lithuania
H1: 1-0
 
01:45 - 15/06 League D: Group 1
Liechtenstein {关键字}

0 - 2

{关键字} Latvia
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào