Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 1/8

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

02:00 - 21/10 1/16
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

00:00 - 12/01 1/8

vs

{关键字} Parma
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 
00:00 - 12/01 1/8
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

00:00 - 02/02 TK
Winner EF1 {关键字}

vs

{关键字} Winner EF2
 
00:00 - 02/02 TK
Winner EF3 {关键字}

vs

{关键字} Winner EF4
 
00:00 - 02/02 TK
Winner EF5 {关键字}

vs

{关键字} Winner EF6
 
00:00 - 02/02 TK
Winner EF7 {关键字}

vs

{关键字} Winner EF8
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 05/04 BK
Winner QF 1 {关键字}

vs

{关键字} Winner QF 2
 
23:00 - 05/04 BK
Winner QF 3 {关键字}

vs

{关键字} Winner QF 4
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 26/04 BK
Winner QF 2 {关键字}

vs

{关键字} Winner QF 1
 
23:00 - 26/04 BK
Winner QF 4 {关键字}

vs

{关键字} Winner QF 3
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 24/05 CK
Winner SF 1 {关键字}

vs

{关键字} Winner SF 2
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

23:00 - 20/10 1/16

2 - 2

{关键字} Ascoli
H1: 1-1 | HP: 2-2 | Pen: 9-8
 
20:00 - 20/10 1/16

4 - 2

{关键字} Modena 1
H1: 0-0 | HP: 2-0
 
02:00 - 20/10 1/16
H1: 0-1
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào