Thứ Sáu, 21/10/2022Mới nhất

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vòng đấu hiện tại: Vòng 14

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

08:05 - 31/03 14
H1: 0-0
 
08:05 - 31/03 14
Jamaica {关键字}

2 - 1

{关键字} Honduras
H1: 2-1
 
08:05 - 31/03 14

2 - 0

{关键字} El Salvador
H1: 2-0
 
08:05 - 31/03 14
Panama {关键字}

1 - 0

H1: 0-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

06:00 - 28/03 13

5 - 1

{关键字} Panama
H1: 4-0
 
04:05 - 28/03 13
El Salvador {关键字}

1 - 2

H1: 1-2
 
03:05 - 28/03 13

4 - 0

{关键字} Jamaica
H1: 2-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:05 - 25/03 12
 
09:00 - 25/03 12
H1: 0-0
 
08:05 - 25/03 12
Panama {关键字}

1 - 1

{关键字} Honduras
H1: 1-0
 
06:05 - 25/03 12
Jamaica {关键字}

1 - 1

{关键字} El Salvador
H1: 0-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

10:00 - 03/02 11

1 - 0

{关键字} Panama
H1: 0-0
 
09:00 - 03/02 11
El Salvador {关键字}

0 - 2

H1: 0-0
 
07:30 - 03/02 11

3 - 0

{关键字} Honduras
H1: 2-0
 
07:00 - 03/02 11
Jamaica {关键字}

0 - 1

H1: 0-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

07:05 - 31/01 10
Honduras {关键字}

0 - 2

{关键字} El Salvador
H1: 0-1
 
06:00 - 31/01 10
 
05:05 - 31/01 10
Panama {关键字}

3 - 2

{关键字} Jamaica
H1: 1-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:05 - 28/01 9

1 - 0

{关键字} Panama
H1: 0-0
 
08:05 - 28/01 9
Honduras {关键字}

0 - 2

H1: 0-1
 
07:00 - 28/01 9
Jamaica {关键字} 1

1 - 2

H1: 0-0
 
07:00 - 28/01 9

1 - 0

{关键字} El Salvador
H1: 0-0
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:05 - 17/11 8
H1: 1-0
 
08:05 - 17/11 8

2 - 1

{关键字} Honduras
H1: 1-1
 
08:05 - 17/11 8
Panama {关键字}

2 - 1

{关键字} El Salvador
H1: 0-1
 
05:00 - 17/11 8
Jamaica {关键字}

1 - 1

H1: 1-1
 

Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào

09:05 - 13/11 7
 
09:00 - 13/11 7
El Salvador {关键字}

1 - 1

{关键字} Jamaica
H1: 0-0
 
09:00 - 13/11 7
H1: 0-0
 
08:05 - 13/11 7
Honduras {关键字}

2 - 3

{关键字} Panama
H1: 1-0
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
{关键字}
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào